Etusivulle : yrityskuvaus Graafinen viestintä ja multimedia Opetusmultimedia ja -välineet Yhteystiedot
 Porin Konttorituotanto Oy
PUUTEKNO CD-Rom

Puutekno CD-ROM on multimediaa hyödyntävä opetus- ja oppimateriaali puuteknologian perusteiden opetukseen. Puutekno sisältää perustiedot puuntyöstössä käytettävistä käsityövälineistä, koneista, materiaaleista sekä puun pintakäsittelymenetelmistä.

Puutekno koostuu runsaiden tekstisivujen lisäksi sadoista oppimista helpottavista, selkeistä valo- ja piirroskuvista sekä havainnollisista animaatioista. Lisäksi suurten puuntyöstökoneiden yhteydessä on myös turvalliset työskentelytavat esiintuovat videokuvat. Niiden avulla oppijalle muodostuu johdonmukainen ja oikeaoppinen käsitys koneella työskentelystä.

Opettajan käyttäessä Puuteknoa opetuksensa apuvälineenä, se muuttuu oppijan itseopiskelua tukevaksi, mielenkiintoiseksi mediaksi. Puuteknon avulla oppija voi helposti ja nopeasti opiskella uutta ja kerrata opittua.

Puuteknoa kehitettäessä on tarkoituksena ollut tuottaa opetus- ja oppimateriaali nimenomaan peruskoulun teknisen työn opetuksen tarpeisiin, mutta se soveltuu myös esimerkiksi lukioiden, erilaisten ammatillisten oppilaitosten sekä kansalais- ja työväenopistojen käyttöön yksinkertaisen rakenteensa ja perusteellisuutensa ansiosta. Helppokäyttöinen Puutekno toimii nelinopeus cd-rom asemalla varustetuissa tietokoneissa Microsoft Windows 95/98 sekä NT käyttöjärjestelmissä.

Puuteknon oppilaitoskohtaiset lisenssihinnat :

1 lisenssi (sis. median)
   - 163,93 € alv. 0%
   - 200 € alv. 20%

10 lisenssiä (sis. yhden median)
   - 557,38 € alv. 0%
   - 680 € alv. 20%

Puuteknon ovat tehneet teknisen työn opettajat Timo Hirvonen, Jarkko Härkönen ja Anttivesa Knuuttila.

Lisätietoja: puutekno@grafpro.com

TENTIT

Nämä sivut tarjoavat opettajalle oivan apuvälineen. Puuteknologian tentit, jotka perustuvat Puutekno -multimedian sisältöön, ovat tulossa näille sivuille lähiaikoina.

Ensimmäisenä : KONESALI (tekstimuotoisena)
 GrafPro member of GrafPro group